Εταιρεία     Υπηρεσίες     Μελέτες     Έργα     ’ρθρα     FAQs     ÅðéΓͺïéíùíßÑ     Sitemap  
Newsletter signup
Αν θέλετε να σας αποστείλουμε ενημερωτικό Ε-mail παρακαλώ στείλτε μας το E-mail σας

  ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ - ΜΕΛΕΤΗ


Μετά τη πρώτη συζήτηση, τη συμφωνία και την ανάθεση μελέτης σχεδιασμού απ’ τον πελάτη ακολουθείται η εξής διαδικασια :  

Παράδοση τοπογραφικού ή αποτύπωση του χώρου στο πραγματικό χρόνο.

  • Αναλυτικότερες μετρήσεις στο πεδίο του έργου από την εταιρία εάν χρειαστούν.

  • Φωτογραφήσεις.

  • Πρώτη συνάντηση - συζήτηση.

  • Πρώτη πρόταση σε προσχέδιο και συζήτηση για την επιλογή κατευθυντήριων γραμμών προς την τελική διαμόρφωση. 

  • Δεύτερη πρόταση -παρουσίαση (Δυνατότητα παρουσίασης σε σχεδιαστικό πρόγραμμα υπολογιστή ή AutoCad)  και κατάληξη για το τελικό σχέδιο.

Αν ο πελάτης το ζητήσει γίνεται και Μελέτη – Σχεδιασμός του δικτύου αυτόματης άρδευσης , του φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο ή άλλων κατασκευών.

Κατόπιν και εφόσον ο πελάτης επιθυμεί να συνεργαστεί  με την εταιρεία δίνεται προϋπολογισμός με το κόστος κατασκευής του έργου.

  • Απαραίτητη για το επιθυμητό αποτέλεσμα κρίνεται η συνεργασία μεταξύ του αρχιτέκτονα , του μηχανικού , του σχεδιαστή του περιβάλλοντα χώρου ή του αρχιτέκτονα τοπίου  για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. Αυτό θεωρείται ως απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη ευρυθμίας στις φάσεις κατασκευής καθώς επίσης  και ποιότητας στην τελική εικόνα του έργου .

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ