Μετά τη πρώτη συζήτηση, τη συμφωνία και την ανάθεση μελέτης σχεδιασμού απ’ τον πελάτη ακολουθείται η εξής διαδικασια :

leave bul  Παράδοση τοπογραφικού ή αποτύπωση του χώρου στο πραγματικό χρόνο.

leave bul  Αναλυτικότερες μετρήσεις στο πεδίο του έργου από την εταιρία εάν χρειαστούν.

leave bul  Φωτογραφήσεις.

leave bul  Πρώτη συνάντηση - συζήτηση.

leave bul  Πρώτη πρόταση σε προσχέδιο και συζήτηση για την επιλογή κατευθυντήριων γραμμών προς την τελική διαμόρφωση.

leave bul  Δεύτερη πρόταση -παρουσίαση (Δυνατότητα παρουσίασης σε σχεδιαστικό πρόγραμμα υπολογιστή ή AutoCad) και κατάληξη για το τελικό σχέδιο.

leave bul  Αν ο πελάτης το ζητήσει γίνεται και Μελέτη – Σχεδιασμός του δικτύου αυτόματης άρδευσης , του φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο ή άλλων κατασκευών.

leave bul  Κατόπιν και εφόσον ο πελάτης επιθυμεί να συνεργαστεί με την εταιρεία δίνεται προϋπολογισμός με το κόστος κατασκευής του έργου.

Απαραίτητη για το επιθυμητό αποτέλεσμα κρίνεται η συνεργασία μεταξύ του αρχιτέκτονα, του μηχανικού, του σχεδιαστή του περιβάλλοντα χώρου ή του αρχιτέκτονα τοπίου για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. Αυτό θεωρείται ως απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη ευρυθμίας στις φάσεις κατασκευής καθώς επίσης και ποιότητας στην τελική εικόνα του έργου.

 

Αυτόματο ποτισμα 2 Αυτόματο πότισμα 3 Αυτόματο ποτισμα 4  Αυτόματο πότισμα 5
Αυτόματο πότισμα 6 Αυτόματο πότισμα 7 meleti ardeysis dionysos  
       
       
       
       
       
       

               
      

4ο χλμ Λεωφόρος Καλυβίων-Λαγονήσι, ΤΚ 19010 6977772865